Tandvårdsrädsla

Rädsla inför att gå till tandläkaren eller en tandvårdsbehandling är en av de vanligaste rädslorna. På Bene jobbar vi dagligen med patienter som har tandläkarskräck vilket i många fall leder till försämrad munhälsa med negativ inverkan på dagligt liv och livskvalitet.

Är du orolig inför ditt tandläkarbesök?

Att uppleva rädsla för en hotfull situation är en normal reaktion men när rädslan inte upphör kan förväntansångest uppstå, en fobisk rädsla med undvikandebeteende som följd. En stark tandvårdsrädsla kan därför betraktas som en fobi. Tandvårdsrädsla kan vara orsakad av ett tidigare trauma eller en ökad individuell känslighet/sårbarhet samt av påverkan från andra, till exempel rädsla hos en anhörig.

Det är vanligt att tandvårdsrädsla uppstår som en reaktion på tidigare upplevd traumatisk tandvårdsbehandling.

Vårt mål är att öka din självkänsla och ge dig kontroll över behandlingssituationen – alla människor förtjänar att våga le! Till vår hjälp finns medicinsk behandling, behandling under narkos och även sammarbete med psykoterapeut.

Narkostandvård

Vi på Bene Tandvård har stor erfarenhet av att samarbeta med patienter som lider av rädsla för att gå till tandläkaren. Det finns flera behandlingsvägar; lugnande mediciner till full narkostandvård, vilket innebär att du får sova medan tandläkaren arbetar. Vidare, om du vill, kan vi förmedla kontakt med en terapeut eller psykolog för att lindra din rädsla. Vårt mål är att hjälpa dig till en god munhälsa och att lindra din tandvårdsrädsla.

Inför ditt besök med narkostandvård

Innan behandling med narkos så kontaktas du utav narkosläkaren som noggrant går igenom ditt medicinska tillstånd. För oss är det viktigt att du känner dig trygg och säker genom hela behandlingen. Narkostandvård är idag mer tillgänglig för fler patienter tack vare nya narkosmedel och modern teknik.

Gör mer på kortare tid

Här på Bene Tandvård har vi ett eget tandtekniskt laboratorium, där vi kan tillverka det vi behöver direkt under behandlingen. Det innebär att vi kan göra mer på kortare tid och därmed minimerar antalet gånger du behöver bli sövd. Jämfört med “vanlig” tandvård kan vi ofta utföra fler behandlingar på en och samma dag som i annat fall hade krävt flera besök. Alltså sparar du både tid och energi genom att välja tandvård under narkos.

Läs mer om narkostandvård & tandvårdsrädsla hos 1177

Kontakta oss

Är det något du undrar över? Boka gärna en kostnadsfri konsultation så berättar vi mer om hur vi arbetar med narkostandvård och tandvårdsrädda patienter.